Categories
Original Writing Pamphlets

Ang Minumultong Archipelago

Written by Isang Alipin.
Read this in Tagalog or English.


Note ng Author

Ito ay niwrite ko para bigyan liwanag sa egoism ni Max Stirner para sa mga individuals that live sa so-called “Philippines,” but puwede rin for any individual na interested kahit saan man sila nakatira. Para sa whoever na bumabasa nito: gusto kong iinform sayo na ito ay nagcocontain ng aking interpretation sa egoism ni Stirner at aking mga views at the time of writing; however, sana ang aking interpretation and views ay magamit niyo.

Categories
Original Writing Pamphlets

Ang Minumultong Kapuluan

Sinulat ni Isang Alipin.
Read in English or Taglish.


Tala ng may akda

Ito ay sinulat ko para bigyan liwanag sa egoismo ni Max Stirner para sa mga indibidwal na naninirahan sa tinatawag na “Pilipinas,” pero puwede rin para sa kahit sino mang indibidwal na interesado kahit saan man sila nakatira. Para sa kahit sinumang bumabasa nito: gusto kong ipaalam sayo na ito ay naglalaman ng aking interpretasyon sa egoismo ni Stirner at aking mga pananaw sa oras ng pagsusulat nito; gayunman, sana ang aking interpretasyon at pananaw ay iyong mapakinabangan.

Categories
Original Writing Pamphlets

The Haunted Archipelago

Written by Isang Alipin.
Read this in Tagalog or Taglish.


Author’s note

I wrote this to shed light on Max Stirner’s egoism for individuals who live in the so-called “Philippines,” but it can also be for any individual that is interested regardless where they may live. For whomever is reading this: I want to inform you that this contains my interpretation of Stirner’s egoism and my views at the time of writing; however, I hope my interpretation and views can be of use to you.