Categories
Translations

Buhay na Walang Batas

Ang Buhay na Walang Batas” ay unang inilathala ng Strangers In a Tangled Wilderness bilang “Life Without Law: An Introduction to Anarchist Politics” noong 2013. Inisalin sa Tagalog ni Lahumbuwan.


Paunang Salita ng Tagasalin

Magalak kong pinasasalamatan ang aming mga kaibigan sa Strangers In a Tangled Wilderness na pumayag sa pagsasalin ng kanilang teksto. Nagpapasalamat din ako kay Magsalin at Butingtaon para sa kanilang oras at tulong.

Maari ninyong hanapin ang orihinal na teksto sa ingles sa website ng Strangers In a Tangled Wilderness mismo o sa Anarchist Library.


Introduksyon sa Pulitikang Anarkista

Nais ko ay kalayaan, ang karapatang ipahayag ang aking saloobin, ang karapatan nating lahat sa mga ginhawa at kagandahan.

Emma Goldman, 1931

Ang anarkista ay isang tao na tumatanggi sa pangingibabaw ng iisang tao o uri sa iba. Ang anarkismo ay isang malawak na termino para sa isang grupo ng pilosopiyang pulitikal na nakasalig sa ideya na maari tayong mamuhay bilang mga anarkista. Ang gusto naming mga anarkista ay isang mundong walang bansa, gobyerno, kapitalismo, rasismo, seksismo, diskriminasyon kontra-LGBTQ+… isang mundo kung wala ni isa sa pagka-rami-raming nagkaka-halo-halong mga sistema ng pangiibabaw na nagpapabigat sa mundo ngayon.

Categories
Pamphlets Translations

Ang Programang Anarkista

Sinulat ni Errico Malatesta noong 1920. Isinalin sa Tagalog ni Malaginoo. Pinasalamatan ni Malaginoo si Lahumbuwan sa kanilang tulong sa pagsasalin.


Paunang Salita ng Tagasalin

Isinulat ni Errico Malatesta ang polyetong Ang Programang Anarkista at ipinagtibay nito ng Unione Anarchica Italiana sa kongreso nila sa Bologna noong 1920. Hango ang pagsasaling ito mula sa Ingles na bersiyon ni Vernon Richards sa tekstong Errico Malatesta: His Life and Ideas na inilathala noong 1965 ng Freedom Press.

Categories
Translations

Anarkismo: Ano Siya at Ano Hindi Siya

Ang akdang ito ay isinulat ni Joseph A. Labadie at muling nilimbag sa dandelion, vol 3, bl. 12, Tag-lamig 1979 sa isang “polyetong orihinal na inilathala ng Liberty Club of Detroit.” Inisalin ni Malaginoo.


Gusto mong sabihin sa’yo kung ano ba ang Anarkismo, ‘di ba? Kaya ko naman siyang tangkain, at sa simple kong paraan pa-intindihin sa iyo kahit papaano na hindi ito ang pinagsasabi ng mga walang-alam na mga kapitalistang pahayagan, sinungaling, hangal, at kontrabida.

Categories
Original Writing Pamphlets

Ang Minumultong Archipelago

Written by Isang Alipin.
Read this in Tagalog or English.


Note ng Author

Ito ay niwrite ko para bigyan liwanag sa egoism ni Max Stirner para sa mga individuals that live sa so-called “Philippines,” but puwede rin for any individual na interested kahit saan man sila nakatira. Para sa whoever na bumabasa nito: gusto kong iinform sayo na ito ay nagcocontain ng aking interpretation sa egoism ni Stirner at aking mga views at the time of writing; however, sana ang aking interpretation and views ay magamit niyo.

Categories
Original Writing Pamphlets

Ang Minumultong Kapuluan

Sinulat ni Isang Alipin.
Read in English or Taglish.


Tala ng may akda

Ito ay sinulat ko para bigyan liwanag sa egoismo ni Max Stirner para sa mga indibidwal na naninirahan sa tinatawag na “Pilipinas,” pero puwede rin para sa kahit sino mang indibidwal na interesado kahit saan man sila nakatira. Para sa kahit sinumang bumabasa nito: gusto kong ipaalam sayo na ito ay naglalaman ng aking interpretasyon sa egoismo ni Stirner at aking mga pananaw sa oras ng pagsusulat nito; gayunman, sana ang aking interpretasyon at pananaw ay iyong mapakinabangan.

Categories
Original Writing Pamphlets

The Haunted Archipelago

Written by Isang Alipin.
Read this in Tagalog or Taglish.


Author’s note

I wrote this to shed light on Max Stirner’s egoism for individuals who live in the so-called “Philippines,” but it can also be for any individual that is interested regardless where they may live. For whomever is reading this: I want to inform you that this contains my interpretation of Stirner’s egoism and my views at the time of writing; however, I hope my interpretation and views can be of use to you.

Categories
Original Writing

Duterte is not incompetent

Written by Simoun Magsalin.
First published by Young Progressives Hub.


A certain narrative suggests that Rodrigo Duterte, the sitting president of the Philippines, is incompetent in addressing the covid-19 pandemic. 

The idea stems from the country’s overwhelming failure to contain SARS-CoV-2 transmissions. Thousands continue to be infected every day. The Philippines remains in the middle of the longest lockdown in the world while other countries already enjoy some return to normalcy. The Duterte administration also botched the vaccine roll-out, implementing mass vaccinations later than other countries did.

Categories
Original Writing

Strength in Smallness

An Anarchist response to “A Heritage of Smallness” by Nick Joaquin by Carolus Plebejus. You can read the original article here.


The Filipino identity has been discussed by one of its National Artists for Literature, Nick Joaquin through his essay; “A Heritage of Smallness”. He began his essay with this small paragraph: “Society for the Filipino is a small rowboat: the barangay. Geography for the Filipino is a small locality: the barrio. History for the Filipino is a small vague saying: matanda pa kay mahoma; noong peacetime. Enterprise for the Filipino is a small stall: the sari-sari. Industry and production for the Filipino are the small immediate searchings of each day: isang kahig, isang tuka. And commerce for the Filipino is the smallest degree of retail: the tingi.” The rest of the essay is a critique of everything small the Filipino has, saying that such smallness is what inhibits the Filipino from ever progressing over perceived aversion of scale. But is there anything wrong with such smallness?

Categories
Original Writing

Celebrating Independence Day Anew as Anarchists and Libertarians

Written by Malaginoo.


On the 12th of June, the Philippine Republic will celebrate Independence Day, on the day Ambrosio Rianzares Bautista declared the existence of a free and independent “Republic Filipina” against the colonial government of the Spanish East Indies in the town of Kawit, Cavite in 1898. Myth and legend has surrounded those events, such as the idea that Aguinaldo read the actual declaration on the balcony of his own house, both patently untrue.

However, these stories still circulate, largely because of the prestige and power June 12 holds in the history and consciousness of the people of the Philippines.

Categories
Aklas Republished

Why You (or anyone) Should NOT Start a Business

Mula sa mga nais umaklas. Inilathala ni Aklas.


A few years ago, like many of us, I had often dreamt of starting up a small business I can call my own. Like many, I never liked the idea of working for someone else. The fruits of my labor never fully benefited me nor the people I cared the most. So I thought it might be better for me to start considering setting my own shop.

Categories
Original Writing

Sa Bisperas ng Mayo Uno

Sinulat ni Malaginoo.


Mahirap intindihin ang takbo ng oras kapag quarantine. Ramdam natin na ang kaganapang matagal na ang nakalipas ay para bang kahapon lang nangyari, kahapon lang o noong isang araw. Pero sariwa pa rin sa kalooban ang huling Mayo Uno, na para bang isang beses lang lumubog ang araw noong kalaunan. Kita naman natin kung bakit. Pareho ang mga problemang ating hinaharap. Pareho pa rin ang panunupil na pinupwersa sa atin. Ang mismong kawalan ng katarungan na ating sinasakdal sa mga may-kapangyarihan ay patuloy na lumalakas, na sinamahan pa ng isang krisis sa ating kalusugan.