Categories
Original Writing Translations

Paano Magsimula ng Bodegong Bayan/How to Start a Community Pantry

Isinulat ng mga abolisyonistang anonymous. 

I-download ang kasamang flyer! 


Tagalog: Paano Magsimula ng Bodegong Bayan

Dumarami na ang mga community pantry o bodegang bayan na nagpapatunay na handa tayong magtulungan dahil tayo-tayo na lang ang maaasahan natin. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano simulan ito para sa inyo komunidad, na paraan para makahanap ng marami pang taong gustong baguhin at palaguin ang ating mundo.

Categories
Original Writing Translations

Ενάντια σε μια καραντινα με χαρακτηριστικά στρατιωτικού νόμου

Written by Simoun Magsalin with input from the Bandilang Itim Collective and translated into Greek by alerta.gr


Ο οπορτουνισμός του στρατιωτικού νόμου

Τον Μάρτιο του 2020, οι άνθρωποι του αρχιπελάγους γνωστού ως Φιλιππίνες ειδοποιούνται για το ποσοστό τοπικής μετάδοσης της ασθένειας γνωστής ως COVID-19. Στις 12 Μαρτίου, κινητοποιήθηκαν αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις για την επιβολή κοινοτικής καραντίνας για το σύνολο της πόλης της Μανίλα που προβλεπόταν να ξεκινήσει τα μεσάνυχτα της 15ης Μαρτίου. Αυτή η καραντίνα αργότερα γενικεύτηκε για ολόκληρη τη νήσο Luzon, με πληθυσμό περίπου 53 εκατομμυρίων ψυχών. Η κινητοποίηση του μηχανισμού βίας του κράτους ήταν πιο αισθητή από ότι η κινητοποίηση ιατρικών και κοινωνικών πόρων αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Categories
Southeast Asia Statement Translations

Announcing a Southeast Asian Anarchist Library

The Southeast Asian Anarchist Library is the newest offering from The Anarchist Library which features multilingual anarchist literature from Southeast Asia or in Southeast Asian languages.

Visit the Southeast Asian Anarchist Library!

Categories
Translations

Ukol sa Penomenon ng mga Tarantadong Trabaho: Isang Rant sa Pagtatrabaho

Salin mula sa Orihinal na Akda “On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rant” ni David Graeber. Inisalin ni Malaginoo. 


Paunang Salita ng Tagasalin

Ang akdang ito ay isang pagsasalin sa wikang Tagalog ng orihinal na akda ni David Graeber na On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rant, na inilabas noong 2013. Si Graeber ay isang antropolohista at kilalang anarkistang manunulat sa larangan ng ekonomikal at panlipunan sa pag-unlad ng sibilisasyon. Bilang aktibista, isa siya sa mga unang nakidalo sa “Occupy Wall Street” noong 2011 at sa kaniya kinikilala ang katagang “We are the 99 percent.”

Categories
Original Writing Republished Translations

Zorn über Stolz

Geschrieben von Adrienne Onday und im Englischen veröffentlicht auf friendship anarchy. Read in English.


 

Ich möchte über Genderfragen in „progressiven/radikalen/revolutionären Räumen“ sprechen, bevor der Pride Month endet, weil es so wichtig ist. Ich muss cis (het) Männer [1]Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen: cis ist die Abkürzung für „cisgendered“, was bedeutet, dass dein Geschlecht deinem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht entspricht, während … Continue reading in radikalen/progressiven Räumen ansprechen – besonders die anarchistischen, marxistischen oder allgemein progressiven Männer, die ich sehe oder kenne.

References

References
1 Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen: cis ist die Abkürzung für „cisgendered“, was bedeutet, dass dein Geschlecht deinem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht entspricht, während het die Abkürzung für „heterosexuell“ ist. Ich setze het in Klammern, weil die Verhaltensweisen, die ich anspreche, nicht nur bei cisgendered heterosexuellen Männern vorkommen, sondern manchmal auch bei cisgendered homosexuellen oder bisexuellen Männern; allerdings sind die Verhaltensweisen oft bei cis het Männern zu beobachten. Diese Spezifizierung ist wichtig, weil cis Männer in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, die ihre Erfahrungen und Realitäten privilegiert und alle anderen Erfahrungen und Realitäten als falsch, abweichend oder untermenschlich behandelt.
Categories
Translations

Bakit Bandilang Itim?

Isinalin mula sa “Why the Black Flag?” nasa Reinventing Anarchy, Again (1996) ni Howard J. Ehrlich, pp 31-32. Sinalin ni Simoun Magsalin.


Ang bandilang itim ay ang simbolo ng anarkiya. Pumupukaw nito ng iba’t-ibang mga damdamin tulad ng takot hanggang sa kasiyahan sa mga kinikilala ’to. Alamin natin kung ano ang ibig sabihin nito upang makita ’to sa higit pang mga pampublikong pagtitipon… Kontra sa lahat ng pamahalaan ang mga anarkista kasi naniniwala sila na ang malaya at mulat na kamalayan ng mga sarili ay ang pinakadakilang lakas ng mga pangkatan at ng mismong lipunan. Naniniwala ang mga anarkista sa pansariling responsibilidad at pagkukusa at sa buong-pusong pakikipagtulungan ng mga pangkatan na binubuo ng mga malayang indibidwal. Kabaligtaran ng mithiin ito ang pamahalaan, at umaasa ito sa malupit na puwersa at pandaraya upang padaliin ang pamamahalaan ng marami sa iilan lamang. Kung napatunayan ang itong malupit at mapanlinlang proseso sa mga gawa-gawang konsepto tulad ng dibinong karapatan ng mga hari, ang demokratikong halalan, o ang rebolusyonaryong pamahalaan ng mamamayan ay may kaunting pagkakaiba sa mga anarkista. Tinatanggihan namin ang buong konsepto ng pamahalaan mismo at iginigiit namin ang pag-asa sa kakayahang malutas ang problema ng mga malayang tao.

Categories
Republished Translations

Quico Sabaté: Anarkistang Gerilya

Sinulat ni Peter Gelderloos sa Ingles sa Twitter at inisalin ni Simoun Magsalin. Original text in English available after the Tagalog text. Pinasalamatan ni Simoun Magsalin sina Malaginoo, Lahumbuwan, at Butingaton sa kanilang komento sa dating draft nito.


Noong ika-lima ng Enero 1960, binaril ng mga pasista ang Katalanong na gerilyang anarkista si Quico Sabaté at sa wakas, siya’y namatay pagkatapos ng tatlumpung taon ng pakikipag-laban sa kapitalismo. Noong binatilyo pa siya, sumali siya sa Confederación Nacional del Trabajo (CNT—ang anarkistang bukluran ng mga manggagawa) para i-organisa ang kanyang pinagtatrabahuan (nagtrabaho siya bilang mekaniko sa ilang mga pabrika), at kasama ang kanyang mga kapatid, bunuosiya ng isang grupo de afinidad (affinity group) sa loob ng Federación Anarquista Ibérica (FAI—Iberianong Anarkistang Pederasyon). Noong Enero ng 1933, nakilahok siya sa isang himagsikang iniayos ng CNT, at noong 1935 natupad ng kanyang grupo de afinidad ang kanilang unang pagkamkam (expropriation) upang makalikom ng pondo para sa mga bilanggo.

Categories
Pamphlets Republished Translations

Anarkismo

Sinulat ni Cindy Milstein. Salin sa wikang Filipino ni Victoria Garcia. Unang nailathala ni Revolt Magazine. Read this in English on The Anarchist Library.


Sa ugat nito, ang anarkismo ay isang espiritu—na umiiyak laban sa lahat ng mga mali sa kasalukuyang lipunan, at walang alinlangang ipinapahayag ang lahat ng mga pupwedeng isaayos sa ilalim ng mga alternatibong uri ng panlipunang kaayusan. Maraming magkakaiba ngunit magkakarugtong na pagtingin sa anarkismo, pero sa madaling sabi, ito ay bibigyang kahulugan bilang ang pakikibaka tungo sa isang “malayang lipunan ng mga malayang indibiduwal.” Ang katagang ito ay maaaring masabi na napakasimple. Nakapaloob dito ang parehong pagpapahiwatig ng kritikong multi-dimensyonal at isang mapagpalawig, maaaring sensitibong, pagbubuo ng panibagong pagtingin.

Categories
Pamphlets Translations

Ang Programang Anarkista

Sinulat ni Errico Malatesta noong 1920. Isinalin sa Tagalog ni Malaginoo. Pinasalamatan ni Malaginoo si Lahumbuwan sa kanilang tulong sa pagsasalin.


Paunang Salita ng Tagasalin

Isinulat ni Errico Malatesta ang polyetong Ang Programang Anarkista at ipinagtibay nito ng Unione Anarchica Italiana sa kongreso nila sa Bologna noong 1920. Hango ang pagsasaling ito mula sa Ingles na bersiyon ni Vernon Richards sa tekstong Errico Malatesta: His Life and Ideas na inilathala noong 1965 ng Freedom Press.

Categories
Republished Translations

Die schwarze Fahne auf die Philippinen bringen – Ein Interview mit Bandilang Itim

The Commoner spricht mit Bandilang Itim, einer Organisation, die Anarchist:innen und Libertäre auf den Philippinen zusammenschließt. 

Übersetzt ins Deutsche von SchwarzerPfeil.


Diese revolutionäre anarchistische Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Banner zu sein, das Anarchist:innen und Libertäre in der Region zusammenbringt, verpflichtet sich, originelle, gut informierte Inhalte zu lokalen Themen und Ereignissen zu produzieren und die Schriften und Ideen anderer Anarchist:innen und Libertären aus der Region und ihrer Diaspora zu verbreiten. Schaut euch auf jeden Fall ihre sehr professionellen Pamphlete und Zines an und folgt ihnen auf Twitter, um über ihre neuen Veranstaltungen zu erfahren. In diesem Interview fragt The Commoner Mitglieder, was sie erreichen wollen, wie sie sich organisieren und wie sie mit den Kämpfen umgehen, denen sie auf den Philippinen begegnen.