Categories
Original Writing

Celebrating Independence Day Anew as Anarchists and Libertarians

Written by Malaginoo.


On the 12th of June, the Philippine Republic will celebrate Independence Day, on the day Ambrosio Rianzares Bautista declared the existence of a free and independent “Republic Filipina” against the colonial government of the Spanish East Indies in the town of Kawit, Cavite in 1898. Myth and legend has surrounded those events, such as the idea that Aguinaldo read the actual declaration on the balcony of his own house, both patently untrue.

However, these stories still circulate, largely because of the prestige and power June 12 holds in the history and consciousness of the people of the Philippines.

Categories
Aklas Republished

Why You (or anyone) Should NOT Start a Business

Mula sa mga nais umaklas. Inilathala ni Aklas.


A few years ago, like many of us, I had often dreamt of starting up a small business I can call my own. Like many, I never liked the idea of working for someone else. The fruits of my labor never fully benefited me nor the people I cared the most. So I thought it might be better for me to start considering setting my own shop.

Categories
Original Writing

On May Day Eve

Written by Malaginoo.


It’s hard to track how time flows in the quarantine. Events that happened long ago felt like they just happened yesterday, or the day before that. Meanwhile, the cries and calls of the last May Day still feel as fresh and ripe, as if the sun has set only once this past year. We can see why that is the case anyway. We still face the same issues. We still reject the repression forced onto us. We still reject the same impunity that continues to be strengthened by those in power, all while we are facing a crisis and threat to our own health.

Categories
Original Writing Translations

Paano Magsimula ng Bodegong Bayan/How to Start a Community Pantry

Isinulat ng mga abolisyonistang anonymous. 

I-download ang kasamang flyer! 


Tagalog: Paano Magsimula ng Bodegong Bayan

Dumarami na ang mga community pantry o bodegang bayan na nagpapatunay na handa tayong magtulungan dahil tayo-tayo na lang ang maaasahan natin. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano simulan ito para sa inyo komunidad, na paraan para makahanap ng marami pang taong gustong baguhin at palaguin ang ating mundo.

Categories
Southeast Asia Statement Translations

Announcing a Southeast Asian Anarchist Library

The Southeast Asian Anarchist Library is the newest offering from The Anarchist Library which features multilingual anarchist literature from Southeast Asia or in Southeast Asian languages.

Visit the Southeast Asian Anarchist Library!

Categories
Translations

Bakit Bandilang Itim?

Isinalin mula sa “Why the Black Flag?” nasa Reinventing Anarchy, Again (1996) ni Howard J. Ehrlich, pp 31-32. Sinalin ni Simoun Magsalin.


Ang bandilang itim ay ang simbolo ng anarkiya. Pumupukaw nito ng iba’t-ibang mga damdamin tulad ng takot hanggang sa kasiyahan sa mga kinikilala ’to. Alamin natin kung ano ang ibig sabihin nito upang makita ’to sa higit pang mga pampublikong pagtitipon… Kontra sa lahat ng pamahalaan ang mga anarkista kasi naniniwala sila na ang malaya at mulat na kamalayan ng mga sarili ay ang pinakadakilang lakas ng mga pangkatan at ng mismong lipunan. Naniniwala ang mga anarkista sa pansariling responsibilidad at pagkukusa at sa buong-pusong pakikipagtulungan ng mga pangkatan na binubuo ng mga malayang indibidwal. Kabaligtaran ng mithiin ito ang pamahalaan, at umaasa ito sa malupit na puwersa at pandaraya upang padaliin ang pamamahalaan ng marami sa iilan lamang. Kung napatunayan ang itong malupit at mapanlinlang proseso sa mga gawa-gawang konsepto tulad ng dibinong karapatan ng mga hari, ang demokratikong halalan, o ang rebolusyonaryong pamahalaan ng mamamayan ay may kaunting pagkakaiba sa mga anarkista. Tinatanggihan namin ang buong konsepto ng pamahalaan mismo at iginigiit namin ang pag-asa sa kakayahang malutas ang problema ng mga malayang tao.

Categories
Original Writing

Defend our Free Spaces! Defend UP!

Written by Hubren Estor.


The Duterte regime’s attacks on our civil liberties continue, this time aimed towards the youth. Department of National Defense (DND) Secretary Delfin Lorenzana announced that the DND would unilaterally terminate the UP–DND Accord, effective January 15. This targeted attack by the state is nothing new or unprecedented from Duterte’s henchmen.

Categories
Original Writing

Sensationalism and Smokescreens

Written by Butingtaon.


Once again, the nation has been gripped by another death: that of Christine Dacera, where, for lack of details from the as-of-yet confidential autopsy results and for the peace of mind of our readers, we will not go into the details of what happened. All that we know so far is that this is a tragedy and that her family is still grieving.

Categories
Original Writing

Organize around promoting and defending “Freedom Technology”

Written by Butingtaon.


This article serves as a natural expansion of the things I assume we already do individually for our own collectives and adjacent circles. This time, however, we’re pooling our shared skills and knowledge to not only assist radical groups take advantage in digital communication and peer-to-peer production, but also the wider public in general.

Categories
Republished Translations

Quico Sabaté: Anarkistang Gerilya

Sinulat ni Peter Gelderloos sa Ingles sa Twitter at inisalin ni Simoun Magsalin. Original text in English available after the Tagalog text. Pinasalamatan ni Simoun Magsalin sina Malaginoo, Lahumbuwan, at Butingaton sa kanilang komento sa dating draft nito.


Noong ika-lima ng Enero 1960, binaril ng mga pasista ang Katalanong na gerilyang anarkista si Quico Sabaté at sa wakas, siya’y namatay pagkatapos ng tatlumpung taon ng pakikipag-laban sa kapitalismo. Noong binatilyo pa siya, sumali siya sa Confederación Nacional del Trabajo (CNT—ang anarkistang bukluran ng mga manggagawa) para i-organisa ang kanyang pinagtatrabahuan (nagtrabaho siya bilang mekaniko sa ilang mga pabrika), at kasama ang kanyang mga kapatid, bunuosiya ng isang grupo de afinidad (affinity group) sa loob ng Federación Anarquista Ibérica (FAI—Iberianong Anarkistang Pederasyon). Noong Enero ng 1933, nakilahok siya sa isang himagsikang iniayos ng CNT, at noong 1935 natupad ng kanyang grupo de afinidad ang kanilang unang pagkamkam (expropriation) upang makalikom ng pondo para sa mga bilanggo.