Categories
Aklas Republished

Why You (or anyone) Should NOT Start a Business

Mula sa mga nais umaklas. Inilathala ni Aklas.


A few years ago, like many of us, I had often dreamt of starting up a small business I can call my own. Like many, I never liked the idea of working for someone else. The fruits of my labor never fully benefited me nor the people I cared the most. So I thought it might be better for me to start considering setting my own shop.

Categories
Aklas Republished

Ano ang Mali sa Estado?

Mula sa mga nais umaklas. Inilathala ni Aklas.


Mahilig ka bang mamilit ng iba? Paano kung ayaw nila sa bagay na pinipilit mo? Anong gagawin mo sa kanila?

Gusto mo bang pinipilit kang gumawa ng mga bagay na maaaring di mo gustong gawin? Anong maaaring gawin sayo kung di ka pumayag?