Categories
Original Writing Pamphlets

What if there are no police & prisons?

Written and designed by Makò Micro-Press in collaboration with ABOLISYON! Download and print this now!


“Communities of care are alternatives to policing.”

Bungad ng 2021 at binibigyan na tayo ng sindikatong estado ng mga karima-rimarim ngunit lehitimong dahilan para sila’y buwagin, kasama ang mga aparato nitong kapulisan na siyang nangunguna sa panlilinlang at pagsisinungaling.