Categories
Original Writing Translations

Paano Magsimula ng Bodegong Bayan/How to Start a Community Pantry

Isinulat ng mga abolisyonistang anonymous. 

I-download ang kasamang flyer! 


Tagalog: Paano Magsimula ng Bodegong Bayan

Dumarami na ang mga community pantry o bodegang bayan na nagpapatunay na handa tayong magtulungan dahil tayo-tayo na lang ang maaasahan natin. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano simulan ito para sa inyo komunidad, na paraan para makahanap ng marami pang taong gustong baguhin at palaguin ang ating mundo.

Categories
Anarchipelago Kollective Diaspora

Solidarity from the Diaspora to those in the Philippines

Those of us at Anarchipelago this May Day would like to extend our heartfelt solidarity to our autonomous and anarchist comrades in the so-called Philippines organizing in their neighborhoods for mutual aid and resisting authoritarian enforcement of COVID-19 measures.

Categories
Republished

Kontra Corona, Kontra Pulitika

Sinulat ng isang anonymous na anarkista sa kasalukuyang krisis ng COVID-19. Inilathala namin ito sa Bandilang Itim para sa kahalagahan nito sa mga anarkisista sa kapuluan.


Tiyak na nabago ang buhay mo sa pagdating ng virus. Bumuti o lalong naging masama ang lagay mo? KUNG SUMAMA ANG BUHAY MO, isa ka sa napakaraming mahihirap na dumaranas ngayon ng stress dulot ng pagkabahala sa impeksyon ng virus. Napa-praning dahil baka walang kainin ang pamilya at hindi makakilos upang makamit ang pangangailangan sa inyong bahay.