Categories
Original Writing Translations

Supak sa Anti-Terror Bill

Gisulat ni Malaginoo, paghubad ni Sintabasan gikan sa orihinal “Against the Terror of Anti-Terror.”


Hapit nata makasabot nato ang kamatuoran sa nawong sa gobyerno: usa ka tambutso na gilupigan ang tanang tao samtang gi-sangga ag mga kaibog sa mga gahuman. Bag-o pa nga nag-estorya ag uban ug Lockdown ug Quarantine sa panahon sa COVID, naa nay problema sa pag-usab sa Human Securuty Act, usa ka balaod nga nagdikta sa unsa man ag terrorismo. Paghuman ug pipila ka adlaw sa pagpolitika, pamakak ug pag-sangil, binuga sa kamara ag 2020 Anti-Terror Act (ATA). [1]See a report on the proposed law: Neil Arwin Mercado, “Longer warrantless detention among features of Lacson anti-terror bill.” Philippine Daily Inquirer. October 02, 2019. … Continue reading

References

References
1 See a report on the proposed law: Neil Arwin Mercado, “Longer warrantless detention among features of Lacson anti-terror bill.” Philippine Daily Inquirer. October 02, 2019. https://newsinfo.inquirer.net/1172687/longer-warrantless-detention-among-features-of-lacson-anti-terror-bill
Categories
Pamphlets Republished Translations

Sa Pag-Usab Sa Tanang Butang: usa ka anarkistang pagsangpit

Ito ay isang polyeto ni CrimethInc. Inilathala namin ito sa Bandilang Itim para sa kahalagahan nito sa mga anarkisista sa kapuluan.


Kung naa kay mabag-o nga bisan unsang butang, unsa ang imong gusto ma-usab? Mobakasyon ba ka sa tibuok nimong kinabuhi? Mahimong ang fossil fuel makapaundang sa pag bag-o sa klima (climate change)? Nga ang mga bangko ug mga politico aduna’y panglantaw nga ethical? Kung hunahunaon, ang tinuod, gapadayonon lang ang mga karaang pamaagi unya gadahum ug laing resulta.