Categories
Translations

Ukol sa Penomenon ng mga Tarantadong Trabaho: Isang Rant sa Pagtatrabaho

Salin mula sa Orihinal na Akda “On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rant” ni David Graeber. Inisalin ni Malaginoo. 


Paunang Salita ng Tagasalin

Ang akdang ito ay isang pagsasalin sa wikang Tagalog ng orihinal na akda ni David Graeber na On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rant, na inilabas noong 2013. Si Graeber ay isang antropolohista at kilalang anarkistang manunulat sa larangan ng ekonomikal at panlipunan sa pag-unlad ng sibilisasyon. Bilang aktibista, isa siya sa mga unang nakidalo sa “Occupy Wall Street” noong 2011 at sa kaniya kinikilala ang katagang “We are the 99 percent.”

Categories
Original Writing Republished Translations

Zorn über Stolz

Geschrieben von Adrienne Onday und im Englischen veröffentlicht auf friendship anarchy. Read in English.


 

Ich möchte über Genderfragen in „progressiven/radikalen/revolutionären Räumen“ sprechen, bevor der Pride Month endet, weil es so wichtig ist. Ich muss cis (het) Männer [1]Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen: cis ist die Abkürzung für „cisgendered“, was bedeutet, dass dein Geschlecht deinem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht entspricht, während … Continue reading in radikalen/progressiven Räumen ansprechen – besonders die anarchistischen, marxistischen oder allgemein progressiven Männer, die ich sehe oder kenne.

References

References
1 Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen: cis ist die Abkürzung für „cisgendered“, was bedeutet, dass dein Geschlecht deinem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht entspricht, während het die Abkürzung für „heterosexuell“ ist. Ich setze het in Klammern, weil die Verhaltensweisen, die ich anspreche, nicht nur bei cisgendered heterosexuellen Männern vorkommen, sondern manchmal auch bei cisgendered homosexuellen oder bisexuellen Männern; allerdings sind die Verhaltensweisen oft bei cis het Männern zu beobachten. Diese Spezifizierung ist wichtig, weil cis Männer in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, die ihre Erfahrungen und Realitäten privilegiert und alle anderen Erfahrungen und Realitäten als falsch, abweichend oder untermenschlich behandelt.
Categories
Translations

Bakit Bandilang Itim?

Isinalin mula sa “Why the Black Flag?” nasa Reinventing Anarchy, Again (1996) ni Howard J. Ehrlich, pp 31-32. Sinalin ni Simoun Magsalin.


Ang bandilang itim ay ang simbolo ng anarkiya. Pumupukaw nito ng iba’t-ibang mga damdamin tulad ng takot hanggang sa kasiyahan sa mga kinikilala ’to. Alamin natin kung ano ang ibig sabihin nito upang makita ’to sa higit pang mga pampublikong pagtitipon… Kontra sa lahat ng pamahalaan ang mga anarkista kasi naniniwala sila na ang malaya at mulat na kamalayan ng mga sarili ay ang pinakadakilang lakas ng mga pangkatan at ng mismong lipunan. Naniniwala ang mga anarkista sa pansariling responsibilidad at pagkukusa at sa buong-pusong pakikipagtulungan ng mga pangkatan na binubuo ng mga malayang indibidwal. Kabaligtaran ng mithiin ito ang pamahalaan, at umaasa ito sa malupit na puwersa at pandaraya upang padaliin ang pamamahalaan ng marami sa iilan lamang. Kung napatunayan ang itong malupit at mapanlinlang proseso sa mga gawa-gawang konsepto tulad ng dibinong karapatan ng mga hari, ang demokratikong halalan, o ang rebolusyonaryong pamahalaan ng mamamayan ay may kaunting pagkakaiba sa mga anarkista. Tinatanggihan namin ang buong konsepto ng pamahalaan mismo at iginigiit namin ang pag-asa sa kakayahang malutas ang problema ng mga malayang tao.

Categories
Original Writing

Defend our Free Spaces! Defend UP!

Written by Hubren Estor.


The Duterte regime’s attacks on our civil liberties continue, this time aimed towards the youth. Department of National Defense (DND) Secretary Delfin Lorenzana announced that the DND would unilaterally terminate the UP–DND Accord, effective January 15. This targeted attack by the state is nothing new or unprecedented from Duterte’s henchmen.

Categories
Original Writing Pamphlets

What if there are no police & prisons?

Written and designed by Makò Micro-Press in collaboration with ABOLISYON! Download and print this now!


“Communities of care are alternatives to policing.”

Bungad ng 2021 at binibigyan na tayo ng sindikatong estado ng mga karima-rimarim ngunit lehitimong dahilan para sila’y buwagin, kasama ang mga aparato nitong kapulisan na siyang nangunguna sa panlilinlang at pagsisinungaling.

Categories
Original Writing

Sensationalism and Smokescreens

Written by Butingtaon.


Once again, the nation has been gripped by another death: that of Christine Dacera, where, for lack of details from the as-of-yet confidential autopsy results and for the peace of mind of our readers, we will not go into the details of what happened. All that we know so far is that this is a tragedy and that her family is still grieving.

Categories
Original Writing

Organize around promoting and defending “Freedom Technology”

Written by Butingtaon.


This article serves as a natural expansion of the things I assume we already do individually for our own collectives and adjacent circles. This time, however, we’re pooling our shared skills and knowledge to not only assist radical groups take advantage in digital communication and peer-to-peer production, but also the wider public in general.

Categories
Republished Translations

Quico Sabaté: Anarkistang Gerilya

Sinulat ni Peter Gelderloos sa Ingles sa Twitter at inisalin ni Simoun Magsalin. Original text in English available after the Tagalog text. Pinasalamatan ni Simoun Magsalin sina Malaginoo, Lahumbuwan, at Butingaton sa kanilang komento sa dating draft nito.


Noong ika-lima ng Enero 1960, binaril ng mga pasista ang Katalanong na gerilyang anarkista si Quico Sabaté at sa wakas, siya’y namatay pagkatapos ng tatlumpung taon ng pakikipag-laban sa kapitalismo. Noong binatilyo pa siya, sumali siya sa Confederación Nacional del Trabajo (CNT—ang anarkistang bukluran ng mga manggagawa) para i-organisa ang kanyang pinagtatrabahuan (nagtrabaho siya bilang mekaniko sa ilang mga pabrika), at kasama ang kanyang mga kapatid, bunuosiya ng isang grupo de afinidad (affinity group) sa loob ng Federación Anarquista Ibérica (FAI—Iberianong Anarkistang Pederasyon). Noong Enero ng 1933, nakilahok siya sa isang himagsikang iniayos ng CNT, at noong 1935 natupad ng kanyang grupo de afinidad ang kanilang unang pagkamkam (expropriation) upang makalikom ng pondo para sa mga bilanggo.

Categories
Original Writing Republished

Kill Your Heroes

Written by Malaginoo and first published by CrimethInc


On December 30, the day set aside to commemorate Dr. José Rizal, scientist, author, and icon of the Philippine Republic, it is only right to emulate his example by analyzing and critiquing our society. Our contributor Malaginoo focuses on a concept that informs how we regard Rizal and his contemporaries during the ascendance of “Filipino nationalism”: Heroes. Specifically, national heroes.

Categories
Southeast Asia

FedAO has concluded their organizing after the release of their incarcerated comrades

The saga of the Tangerang vandalism case has concluded. Federasi Anti Otoritarian released a final statement.


We, Federasi Anti Otoritarian (Fed AO) and Kolektif Kucing, are composed of individuals as well as collective federations formed on an ad hoc basis when our comrades were arrested and charged for vandalism in June 2020. We were coordinating and conducting our activities on a loose basis with no structural order. Our aim was to push up our comrades’ case so that it wouldn’t be overlooked or drowned by the gossip of some celebrities.