Categories
Pamphlets Republished Translations

Anarkiya at Pamahalaan

Ang “Anarkiya at Pamahalaan” ay isang sipi at pinaikling sanaysay mula sa aklat Anarchy ni Errico Malatesta. 

Inilathala namin ito sa Bandilang Itim para sa kahalagahan nito sa mga anarkisista sa kapuluan.

Categories
Indokumento Pamphlets Republished

Anarki: Akin ang Buhay Ko — Sariling Determinasyon at Pagpapasya Tungo sa Panlipunang Rebolusyon

Pamphlet by Bas Umali. 

This was originally published as “Anarki: Akin ang Buhay Ko” by the Anarchist Initiative for Direct Democracy (AID) Kolektibo and NON-Collective. It was republished by Indokumento.

This is a republished pamphlet written by anarchists in the archipelago known as the Philippines or its diaspora. We at Bandilang Itim wish to highlight and disseminate these works to better propagate the ideas of anarchism and libertarian socialism in the archipelago.

Categories
Indokumento Pamphlets Republished

Archipelagic Confederation: An Anarchist Alternative for the Philippines

Pamphlet by Bas Umali, originally published by Indokumentado.

This is a republished pamphlet written by anarchists in the archipelago known as the Philippines or its diaspora. We at Bandilang Itim wish to highlight and disseminate these works to better propagate the ideas of anarchism and libertarian socialism in the archipelago.