Categories
Original Writing Translations

Ενάντια σε μια καραντινα με χαρακτηριστικά στρατιωτικού νόμου

Written by Simoun Magsalin with input from the Bandilang Itim Collective and translated into Greek by alerta.gr


Ο οπορτουνισμός του στρατιωτικού νόμου

Τον Μάρτιο του 2020, οι άνθρωποι του αρχιπελάγους γνωστού ως Φιλιππίνες ειδοποιούνται για το ποσοστό τοπικής μετάδοσης της ασθένειας γνωστής ως COVID-19. Στις 12 Μαρτίου, κινητοποιήθηκαν αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις για την επιβολή κοινοτικής καραντίνας για το σύνολο της πόλης της Μανίλα που προβλεπόταν να ξεκινήσει τα μεσάνυχτα της 15ης Μαρτίου. Αυτή η καραντίνα αργότερα γενικεύτηκε για ολόκληρη τη νήσο Luzon, με πληθυσμό περίπου 53 εκατομμυρίων ψυχών. Η κινητοποίηση του μηχανισμού βίας του κράτους ήταν πιο αισθητή από ότι η κινητοποίηση ιατρικών και κοινωνικών πόρων αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Categories
Original Writing Republished

Asia Art Tours Interviews Bandilang Itim: Philippines & Anarchism

Asia Art Tours interviews Bandilang Itim.
Taken from: Part 1, Part 2.

To better understand the history of Anarchism in the Philippines and the state terror unleashed by Rodrigo Duterte, we were thrilled to speak with the Bandilang Itim collective. 


Asia Art Tours: From this summer of global uprisings, one of the main lessons I took away was the importance of translation. When it comes to Bandilang Itim (a Tagalog translation of ‘Black Flag’) could you let us know (and take as much time as you’d like), historically what are some of the most important abolitionist/anarchist/communist terms that define the leftism of the Philippines?

Butingtaon: With the recent laws passed to supposedly mitigate the effects of the pandemic, I think one term we should be keeping an eye on is “Solidarity,” which we at Bandilang Itim translate as “Bayanihan.” As opposed to the “Patriotism” and “Nationalism” that is constantly being invoked by those in power and those with harmful motives (very often, the same people) to maintain unity with those who continue to exploit the inhabitants of this archipelago we’ve come to call the Philippines; We offer in its place Solidarity, caring for and supporting your fellow human being, recognizing that overcoming your shared weaknesses is how we build our shared strength.

Categories
Translations

Bakit Bandilang Itim?

Isinalin mula sa “Why the Black Flag?” nasa Reinventing Anarchy, Again (1996) ni Howard J. Ehrlich, pp 31-32. Sinalin ni Simoun Magsalin.


Ang bandilang itim ay ang simbolo ng anarkiya. Pumupukaw nito ng iba’t-ibang mga damdamin tulad ng takot hanggang sa kasiyahan sa mga kinikilala ’to. Alamin natin kung ano ang ibig sabihin nito upang makita ’to sa higit pang mga pampublikong pagtitipon… Kontra sa lahat ng pamahalaan ang mga anarkista kasi naniniwala sila na ang malaya at mulat na kamalayan ng mga sarili ay ang pinakadakilang lakas ng mga pangkatan at ng mismong lipunan. Naniniwala ang mga anarkista sa pansariling responsibilidad at pagkukusa at sa buong-pusong pakikipagtulungan ng mga pangkatan na binubuo ng mga malayang indibidwal. Kabaligtaran ng mithiin ito ang pamahalaan, at umaasa ito sa malupit na puwersa at pandaraya upang padaliin ang pamamahalaan ng marami sa iilan lamang. Kung napatunayan ang itong malupit at mapanlinlang proseso sa mga gawa-gawang konsepto tulad ng dibinong karapatan ng mga hari, ang demokratikong halalan, o ang rebolusyonaryong pamahalaan ng mamamayan ay may kaunting pagkakaiba sa mga anarkista. Tinatanggihan namin ang buong konsepto ng pamahalaan mismo at iginigiit namin ang pag-asa sa kakayahang malutas ang problema ng mga malayang tao.

Categories
Republished Translations

Quico Sabaté: Anarkistang Gerilya

Sinulat ni Peter Gelderloos sa Ingles sa Twitter at inisalin ni Simoun Magsalin. Original text in English available after the Tagalog text. Pinasalamatan ni Simoun Magsalin sina Malaginoo, Lahumbuwan, at Butingaton sa kanilang komento sa dating draft nito.


Noong ika-lima ng Enero 1960, binaril ng mga pasista ang Katalanong na gerilyang anarkista si Quico Sabaté at sa wakas, siya’y namatay pagkatapos ng tatlumpung taon ng pakikipag-laban sa kapitalismo. Noong binatilyo pa siya, sumali siya sa Confederación Nacional del Trabajo (CNT—ang anarkistang bukluran ng mga manggagawa) para i-organisa ang kanyang pinagtatrabahuan (nagtrabaho siya bilang mekaniko sa ilang mga pabrika), at kasama ang kanyang mga kapatid, bunuosiya ng isang grupo de afinidad (affinity group) sa loob ng Federación Anarquista Ibérica (FAI—Iberianong Anarkistang Pederasyon). Noong Enero ng 1933, nakilahok siya sa isang himagsikang iniayos ng CNT, at noong 1935 natupad ng kanyang grupo de afinidad ang kanilang unang pagkamkam (expropriation) upang makalikom ng pondo para sa mga bilanggo.

Categories
Original Writing

Ang Anarkistang Koreano ng Rebolusyonaryong Shinmin

Sinulat ni Simoun Magsalin. Pinasalamatan ni Simoun Magsalin sina Malaginoo at Lahumbuwan sa kanilang komento sa dating draft nito.


Siguro naman alam ng mga anarkista sa Kanluran tungkol sa rebolusyon sa Catalonia at sa Ukraine. Pero mayroong din kami sa Asya ating sariling anarkistang rebolusyon: ang Rebolusyonaryong Shinmin sa Manchuria noong 1929 hanggang 1931.

Categories
Original Writing Republished

The Libertarian Elements in the Philippine Archipelago

Written by Simoun Magsalin and published at Anarchist Studies Blog.

Part of a series of articles drawn from the 6th International Anarchist Studies Network Conference, September 2020. Edited excerpt from a longer piece entitled ‘Towards an Anarchism in the Philippine Archipelago’.

On Contextualizing Anarchism

Anarchists in a particular area cannot simply import anarchism wholesale. Anarchism must contextualize itself in the specific contexts of where it exists.

Categories
Republished Translations

Die schwarze Fahne auf die Philippinen bringen – Ein Interview mit Bandilang Itim

The Commoner spricht mit Bandilang Itim, einer Organisation, die Anarchist:innen und Libertäre auf den Philippinen zusammenschließt. 

Übersetzt ins Deutsche von SchwarzerPfeil.


Diese revolutionäre anarchistische Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Banner zu sein, das Anarchist:innen und Libertäre in der Region zusammenbringt, verpflichtet sich, originelle, gut informierte Inhalte zu lokalen Themen und Ereignissen zu produzieren und die Schriften und Ideen anderer Anarchist:innen und Libertären aus der Region und ihrer Diaspora zu verbreiten. Schaut euch auf jeden Fall ihre sehr professionellen Pamphlete und Zines an und folgt ihnen auf Twitter, um über ihre neuen Veranstaltungen zu erfahren. In diesem Interview fragt The Commoner Mitglieder, was sie erreichen wollen, wie sie sich organisieren und wie sie mit den Kämpfen umgehen, denen sie auf den Philippinen begegnen.

Categories
Republished

Bringing the Black Flag to the Philippines — An Interview with Bandilang Itim

The Commoner talks to Bandilang Itim, an organisation rallying together anarchists and libertarians in the so-called Philippines.

Retrieved from The Commoner.


Proudly flying the black flag in the archipelago known as the Philippines are our next interviewees: Bandilang Itim. Aiming to be the banner that rallies together anarchists and libertarians in the region, this revolutionary anarchist publishing platform commits itself to producing original, well-informed content on local issues and events, and disseminating the writing and ideas of other anarchists and libertarians from the area and its diaspora. Be sure to check out their very professional pamphlets and zines, and follow them on Twitter to hear about their new events. In this interview, we ask their members what they wish to achieve, how they organise themselves, and how they deal with the struggles they face in the Philippines.

Categories
Original Writing Republished

Abolitionism against pandemic policing in the Philippines

Written by Simoun Magsalin for ROAR Magazine.


The COVID-19 pandemic has truly brought out the worst in the Philippine government. Instead of treating the pandemic as a public health crisis, the state is treating it as a security issue and has responded by deploying its extremely violent security apparatus.

Categories
Original Writing Republished

An Open Letter of a Part-Time Instructor from PUP

A submitted open letter by Jose Mario De Vega with a foreword and afterword by Simoun Magsalin.


A Foreword

Simoun Magsalin

Bandilang Itim received this open letter from a former part-time instructor from the Polytechnic University of the Philippines (PUP), a state university.