Categories
Republished

Ang COVID19

Isang pahayag mula sa Local Autonomous Network.


Introduksyon

Kasalukuyan nating nararanasan ang isa sa pinakamatinding pandemya ng ating panahon. Hindi maikakaila ang matinding epekto (at magiging epekto pa) nito sa halos lahat ng aspeto ng ating buhay; mula sa pinakabatayang pinagkukunan ng pagkain at mga hanapbuhay, hanggang sa kung paano natin isinasagawa ang ating pang araw-araw na mga gawain tulad ng pamamalengke, pag-aaral, paglilibang at maraming pang iba. Tinatantsa ng mga siyentista na hindi basta-basta matatapos ang pandemyang ito sa mga susunod na mga buwan at maari pa ngang tumagos ang epekto nito sa mga susunod na taon. Maaaring sabihing ang COVID19 ay hahati sa modernong kasaysayan sa dalawang yugto; “bago ang COVID19” at “matapos ang COVID19.”

Categories
Republished Video

Upang Baguhin ang Lahat

Categories
Original Writing

Quarantine

Orihinal na pagsulat ni Malaginoo ng Bandilang Itim.


Una, nang lumala ang krisis, walang mass testing. Hindi raw kaya ng gobyerno. Hindi nila tuloy nalaman kung gaano kalala ang sitwasyon. Naubusan ng mga equipment ang mga ospital, kaya ang mga health worker na nag-aalaga, nagkasakit at pinauwi. Kada araw, nadadagdagan ang mga nagkakasakit, nauubusan na sila ng espasyo para sa bagong pasyente. Habang may mga politiko na kahit retirado na agad pinagpa-test, may mga namamatay nang hindi nalalaman kung COVID nga ang ikinamatay. Kapag may umaalma, may nagreklamo, pinaparatangan at inaaresto agad bilang terorista.

Categories
Republished

Kontra Corona, Kontra Pulitika

Sinulat ng isang anonymous na anarkista sa kasalukuyang krisis ng COVID-19. Inilathala namin ito sa Bandilang Itim para sa kahalagahan nito sa mga anarkisista sa kapuluan.


Tiyak na nabago ang buhay mo sa pagdating ng virus. Bumuti o lalong naging masama ang lagay mo? KUNG SUMAMA ANG BUHAY MO, isa ka sa napakaraming mahihirap na dumaranas ngayon ng stress dulot ng pagkabahala sa impeksyon ng virus. Napa-praning dahil baka walang kainin ang pamilya at hindi makakilos upang makamit ang pangangailangan sa inyong bahay.

Categories
Pamphlets Republished Translations

Repormer At Pulitiko

Ito ay isang sipi mula sa aklat What is Communist Anarchism? ni Alexander Berkman, at tinagalog nito ni Mindsetbreaker Press. Inilathala namin ito sa Bandilang Itim para sa kahalagahan nito sa mga anarkisista sa kapuluan.

Categories
Pamphlets Republished Translations

Anarkiya at Pamahalaan

Ang “Anarkiya at Pamahalaan” ay isang sipi at pinaikling sanaysay mula sa aklat Anarchy ni Errico Malatesta. 

Inilathala namin ito sa Bandilang Itim para sa kahalagahan nito sa mga anarkisista sa kapuluan.

Categories
Republished Translations

“Dalawang Magbubukid” ni Errico Malatesta

Dalawang Magbubukid is a Tagalog translation of Errico Malatesta’s classic pamphlet, Fra Contadini or as it is known in English, Between PeasantsFra Contadini is a dialogue between two farmers on anarchism and anarcho-communism.

A Spanish translation of Fra Contadini translated as Entre Campesinos was brought to the Philippines by Isabelo de los Reyes, often known as the first Filipino socialist. de los Reyes used the principles of Entre Campesinos and another book about Marx to set up the Union Obrera Democratica (UOD) in 1902. The UOD is known as the very first Filipino labor federation.

The Spanish copy of Fra Contadini, known as Entre Campesinos was translated by Arturo Soriano to Tagalog, translating under the pseudonym “Kabisang Tales” (Kabisang Tales was a character from Jose Rizal’s widely popular second novel El Filibusterismo). The translated title Dalawang Magbubukid literally means “Two Rural Folk.” Dalawang Magbubukid was published by Limbagang Tagumpay in 1913.

Dalawang Magbubukid is the first (and quite possibly the only) book on anarchism in Tagalog from the American colonial period. The copy of Dalawang Magbubukid attached herein was scanned from the University of Santo Tomas Miguel de Benavides Library.


You may download the text scanned as-is here. A somewhat cleaned scan is available here. You may read this in English translated as Between Peasants at The Anarchist Library.

The Bandilang Itim collective is still in the process of converting the text to a more readable format. We will update this page when it is available.

Categories
Gasera Journal Republished

Sino ang “Totoong Aktibista”? Sino ang Totoong Rebelde?

Article by Dagami, originally published in gasera journal.

This is a republished article written by anarchists in the archipelago known as the Philippines or its diaspora. We at Bandilang Itim wish to highlight and disseminate these works to better propagate the ideas of anarchism and libertarian socialism in the archipelago.

Categories
Indokumento Pamphlets Republished

Anarki: Akin ang Buhay Ko — Sariling Determinasyon at Pagpapasya Tungo sa Panlipunang Rebolusyon

Pamphlet by Bas Umali. 

This was originally published as “Anarki: Akin ang Buhay Ko” by the Anarchist Initiative for Direct Democracy (AID) Kolektibo and NON-Collective. It was republished by Indokumento.

This is a republished pamphlet written by anarchists in the archipelago known as the Philippines or its diaspora. We at Bandilang Itim wish to highlight and disseminate these works to better propagate the ideas of anarchism and libertarian socialism in the archipelago.

Categories
Gasera Journal Republished

Ang Potensyal na Anarkistang Tendensiya ng Diliman Commune

Article by Randy Nobleza & Jong Pairez, originally published in gasera journal

This is a republished article written by anarchists in the archipelago known as the Philippines or its diaspora. We at Bandilang Itim wish to highlight and disseminate these works to better propagate the ideas of anarchism and libertarian socialism in the archipelago.